FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Caban, i. - biografia


Caban, I. - biografia

* 1632
- Brodňany

...
- štúdium vo Wittenbergu

...
- pôsobenie v Brezne

1662-1670
- profesorom v Prešove; rektorom v Prešove

1667
- "Existentia atomorum" (Jestvovanie atómov), Wittenberg 1667

1670
- odchod do vyhnanstva

1676-1707
- riaditeľom gymnázia v Sibiu

+ 1707
- Sibiň (Sedmohradsko) = Sibiu (Rumunsko)