FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Byzantská ríša - panovníci


Byzantská riša - panovníci

cisár rímsky - prehľad rímskych cisárov

Justinova dynastia

Justinus I. (518-527)
Justinián I. (527-565)
Justinus II. (565-578)
Tiberios II. (578-582)
Maurikios (582-602)
Fokas (602-610)

Herakleiovci

Herakleios (610-641)
Konštantín II. a Konštantín III. (641-668)
Konštantín IV. (668-685)
Justinián II. (685-695)
Leontios (695-698)
Tiberios III. (698-705)
Justinián II. (705-711)
Filippikos Barbanes (711-713)
Anastasios II. (713-716)
Theodosios III. (716-717)

Sýrska dynastia

Lev III. Sýrsky (717-741)
Konštantín V. Kopronymos (741-775)
Lev IV. (775-780)
Konštantín VI. (780-797)
Irena (797-802)
Nikefor I. (802-811)
Michal I. (811-813)
Lev V. Arménsky (813-820)

Frýgická dynastia

Michal II. (820-829)
Theofilos (829-842)
Michal III. (842-867)
Theodora (regentka) (842-856)

Macedónska dynastia

Basilios I. Macedónsky (867-886)
Lev VI. (886-912)
Alexander (912-913, formálne od r. 886)
Konštantín VII. Porfyrogennetos (913-959)
Roman I. (regent a spoluvládca) (914-944)
Roman II. (959-963)
Nikeforos Fokas II. (963-969)
Ján I. Cimiskes (969-976)
Basileos II. Bullharobijca (976-1025)
Konštantín VIII. (1025-1028)
Roman III. (1028-1034)
Michal IV. (1034-1041)
Michal V. (1041-1042)
Konštantín IX. Monomach (1042-1054)
Theodora (1054-1056)
Michal VI. (1056-1057)

Komnenovci

Isák I. Komnenos (1057-1059)
Konštantín X. (1059-1067)
Roman IV. (1067-1071)
Michal VII. (1071-1078)
Nikeforos III. (1078-1081)
Alexeios I. Komnenos (1081-1118)
Ján II. Komnenos (1118-1143)
Manuel I. (1143-1180)
Alexios II. (1180-1183)
Andronikos (1183-1185)

Angelovci

Isák II. Angelos (1185-1195)
Alexios III. (1195-1203)
Isák II. a Alexios IV. (1203-1204)

Latinské cisárstvo Nikajské cisárstvo

Balduin I. Flanderský (1204-1205) Theodor Laskaris (1204-1222) Henrich I. (1205-1216)
Peter Courtenay (1216-1219)
bezvládie (1219-1221)
Róbert z Namuru (1221-1228) Ján III. Vataces (1222-1254) Ján Briennský (1228-1237)
Balduin II. (1237-1261) Theodor II. (1254-1258) Ján IV. (1258-1261)

Palaiologovci

Michal VIII. Palaiologos (1261-1282)
Andronikos II. (1282-1328)
Michal IX. (spoluvládca) (1293-1320)
Andronikos III. (1328-1341)
Ján V. (1341-1376)
Ján VI. Kantakuzen (1341-1347 regent, 1347-1354 spolucisár) Andronikos IV. (1376-1379)
Ján V. (1379-1391)
Ján VII. (spoluvládca) (1390)
Manuel II. (1391-1425)
Ján VIII. (1425-1448)
Konštantín XI. (1448-1453)

zánik ríše; dobytie Carihradu Turkami (sultán Mehmet II.)