FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bytnosť (aristoteles)


bytnosť ( Aristoteles)

- to, čo vec (29) v svojej podstate je, čím sa stáva, čo sa o nej nevypovedá, ale o čom podľa ďalších kategórií možno vypovedať všetko ostatné (kvantitu, kvalitu, vzťah, miesto, čas, polohu, vlastníctvo, činnosť a trpnosť) ( L25;40).