FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bytie (parmenides)


bytie ( Parmenides)

- je a nebytie nie je. Podstatným nóvom Parmenidovho prístupu je to, že už netematizuje "niečo jestvujúce", ale prosto "jestvujúce", bytie.