FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bytie človeka (synkriticizmus)


bytie človeka ( synkriticizmus)

- špecifické dianie (súbor príbehov), ktoré je vo svojej podstate transcendovaním (98), predovšetkým odkrývaním nových možností alebo spôsobov bytia vo svete. Maximum bytia človeka je kultivovanie (98), čiže pretváranie zla (98) na dobro (98).