FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Bytie človeka kultúrne


bytie človeka kultúrne

- netriviálny spôsob existencie človeka, kultúrne bytie človeka, v prvom rade µudského indivídua. Spočíva v pretváraní zla na dobro vo svojom vnútri, vo svojej mysli a vo svojom tele.