FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Butlerov, a. m.


Butlerov, Alexander Michajlovič (1828-1886)

- ruský chemik, tvorca teórie chemickej štruktúry látky, z ktorej vychádzajú súčasné predstavy o povahe chemických zlúčenín: teória chemickej štruktúry odhalila suvislosť medzi vlastnosťami látky a existenciou pevného poriadku vzájomných súvislostí a vzťahov atómov v jej molekulách, ktorý je špecifický pre každý druh. Teória chemickej štruktúry ovplyvnila systémový prístup.