FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Burley, w.


Burley, Walter (okolo 1275 - 1344/45)

- anglický filozof a teológ. Pracoval v Oxforde a v Paríži. Významný logik, ktorý napriek svojej realistickej sémantike mal veľký vplyv na Occamov nominalizmus.