FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Burke, e.


Burke, Edmund (1729-1797)

- írsky filozof, štátnik a teoretik politiky, zakladateľ intelektuálneho konzervatizmu (Reflections on the Recent Revolution in France (1790)): revolúcia je zlom, a to nielen preto, že je násilím, ale aj preto, že nevyhnutne vedie k uchopeniu moci tými, ktorí ju nedokážu ani harmonicky využiť, ani nie sú schopní pokojne sa jej zriecť. I reformy sú nebezpečné, ak sa doťahujú do radikálnych extrémov, pretože tieto extrémy môžu napokon nastoliť spoločenské usporiadanie, ktorému ľudia nebudú ani rozumieť, ani ich nebudú prijímať. Kontinuita je nevyhnutná, aby hodnoty, ktoré motivujú dnes naše konanie, boli zrozumiteľné a realizovateľné v budúcnosti: v tomto zmysle teda treba "reformovať, aby sa zachovávalo".

Burke sa snažil zlúčiť whigovský princíp slobody s toryovským princípom poriadku.