FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bunka živočíšna


bunka živočíšna

- elementárna a najmenšia jednotka organizmu, schopná základných životných funkcií: metabolizmu, rastu, rozmnožovania a dráždivosti ( L165;553).