FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bunka eukaryotická


bunka eukaryotická

- štrukturálne vyšší stupeň organizácie bunky, v eukaryotickej bunke má bunkové jadro v interfáze ( mitóza) jadrovú membránu, ktorá ho oddeľuje od cytoplazmy. V cytoplzme eukaryotickej bunky sa nachádzajú typické organely: mitochondrie, plastidy (iba v eukaryotických bunkách, ktoré uskutočňujú fotosyntézu), andoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly, lyzozómy (majmä živočíšne bunky). Ribozómy eukaryotickej bunky, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme, sú typu 80 S, ribozómy v mitochondriách a plastidoch sú približne 70 S. Eukarytické bunky majú spomedzi mimkroorganizmov prvoky, huby, riasy a slizovky, ďalej všetky rastliny a živočíchy.