FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Buddhi (joga)


buddhi ( joga)

- šiesta zložka tela (272), manas (272), ktorá už nemá energiu agresívne sa domáhať vstupu do sveta. Budhi je neaktívna myseľ schopná pozorovať, usudzovať a múdro rozhodovať. Jej nižším aspektom je utilitaristické rozumárstvo, ktoré však mizne v okamihu, keď sa človek prestane opierať o svoje osobné presvedčenia, ktoré získal zrodením alebo vychovou, ale usiluje sa o objektivne hodnotenie situácií. Budhi tak silnie a poskytuje človeku zistenie, že sa v živote okrem horúčosti pochádzajúcej z výrazne činnej kámy (272) vyskytuje aj chlad vznikajúci z bezžiadostivosti - teda stav mimo všetkych bežných útrap. Keď sa budhi takto prejaví, automaticky vzniká aj múdrosť, ktorá je najlepším ochrancom pred pádom do utrpenia ( L396;418).