FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Brainstorming


brainstorming

- kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má uľahčiť generovanie kreatívnej stratégie. Štrukturovaná skupina (podľa
nových výskumov naopak kohezívna skupina