FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bráhman


bráhman ( sanskr. svätá moc) = bráhma - brahman

- pôvodne čarovná formulka, potom sila, ktorá dodáva účinnosť obetným úkonom, napokon od seba samého existujúci princíp tvoriaci a udržujúci svet, princíp, ktorý všetko tvorí, nesie, udržiava a opäť navracia do seba. Brahman je duchovný záĺlad sveta, s ktorým je totožná duchovná podstata človeka - átman. Ak sa chce človek vyhnúť kolobehu nových zrodení na zemi, musí sa oddať úvahám o jednote svojej duše (átmanu) as brahmanom.

Od upanišád tvoria špekulácie o vzťahu bráhmanu a ja (átmanu) jednotlivej bytosti hlavnú tému védánty ( L154;89).bráhman>