FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bourbaki, n.


Boubaki, Nicolas

- pseudonym skupiny francúzskych matematikov, ktorá vnzikla v Paríži z odchovcov Ecole normale superiuer r. 1937 a ktora sa od roku 1939 usiluje realizovať ideu D. Hilberta obsiahnuť rozličné matematické teórie z pozícií formálnej axiomatickej metódy. V mnohozväzkovom traktáte Eléments de mathematique, ktorý vychádza od roku 1939, rozpracúvajú formálny axiomatický systém, ktorý má obsiahnuť ak nie všetky, tak aspoň najdôležitejšie matematické odbory ako "špeciálne aspekty všeobecnej koncepcie". Výklad je krajne abstraktný a formalizovaný, podáva sa iba logická kostra teórií.

Základom výkladu sú štruktúry, určované pomocou axióm, napr. štrukúry usporiadania, grupy, topologické štruktúry.

Výklad postupuje od všeobecného k zvláštnemu.

Klasifikácia matematiky podľa typov štruktúr sa do značnej miery odlišuje od tradičnej ( L75;672).Bourbaki, N.>