FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Botev, ch.


Botev, Christo (1849-1876)

- bulharský básnik a filozof, jeden z vodvo aprílového národnooslobodzo- vacieho povstania (1876). V jeho svetonázore sa spája revolučný demokratizmus s utopickým socializmom. Veľký vplyv na formovanie jeho názorov mal Gercen a Černyševskij.