FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boskovič, r. j.


Boskovič, Ruder Josip (1711 - 1787) = Boškovič, Rudjero Josip

- chorvátsky filozof a fyzik. Člen jezuitského rádu, pôsobil ako profesor filozofie a matematiky na Collegio romana. Na základe Leibnizovej a Newtonovej teorie vytvoril tzv. teoriu dynamickej atomistiky: atómy sú hmotné body, medzi ktorými pôsobia príťažlivé a odpudivé sily. Boskovič ovplyvnil vývoj prírodných vied na prelome 18. stor. a 19. stor.