FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bonaventura


Bonaventura sv. (vl. menom Giovanni di Fidanza) (1217/1221 - 1274) Kód: 376

- taliansky filozof, scholastik, františkánsky teológ. Študoval na parížskej univerzite, kde bol potom profesorom. Od 1257 generál františkánskeho rádu. Kanonizovaný r. 1482. R. 1587 bol vyhlásený za cirkevného otca.

Na rozdiel od svojho súčasníka Tomáša Akvinského, ktorý syntetizoval kresťanskú teológiu a aristotelovstvo, obhajoval augustiniánsku teológiu.

Teória poznania Bonaventuru vychádza z novoplatonizmu a je preniknutá mystikou: pravda sa postihuje osvietením, ktoré sa kresťanovi dostáva ako požehnanie; podmienkou poznania pravdy je zbožný život a modlitba.

V spore o univerzálie zastával Bonaventura stanovisko realizmu.Bonaventura>