FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bolonská univerzita


bolonská univerzita

- univerzita založená v Bologni r. 1119 (jedna z prvých v Európe). Podľa vzoru organizácie univerzity v Bologni bola založená aj Academia Istropolitana r. 1465.

R. 1317 na univerzite v Bologni bol rektorom Mikuláš, nitriansky archidiakon.

Na bolonskej univerzite študovali viacerí študenti z Horného Uhorska, napr. P. Scalich z Turca získal r. 1552 titul bakalára teológie.

V 16. stor. bolo založené osobitné štipendium a neskôr aj konvikt pre študujúcich z Uhorska a Chorvátska - Collegio Ungharese ( L188;86).