FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boileau, n.


Boileau, Nicolas (1636 - 1711)

- francúzsky filozof a literárny kritik, najdôraznejší obhajca francúzskeho klasicizmu. Stanovil základné pravidlá literárnej tvorby. Literárne dielo má byť podľa neho prosté, jasné, pravdivé, kontrolované rozumom a musí zachovávať istý poriadok.