FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bohatstvo národné


bohatstvo národné = spolocenské bohatstvo

- súhrn materiálnych statkov, ktorými spoločnosť v určitej dobe disponuje na ohraničenom, spravidla štátnom území; pozostáva z národného imania, t. j. z výrobných prostriedkov a spotrebných predmetov, ktoré sa nahromadili ako výsledok minulej práce v priebehu celého predchádzajúceho obdobia ekonomického rozvoja spoločnosti, a jednak z prirodného bohatstva krajiny (nerastné bohatstvo, obrábaná a obrábateľná pôda, lesy, vody, prírodné krásy a pod.) využívaného v procese reprodukcie a výroby; niekedy sa do národného bohatsva zahrnuje aj výrobná zručnosť, kvalifikácia, vedeckotechnické skúsenosti pracujúcich ( L421;366).