FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boh (plotinos)


boh ( Plotinos)

- neosobný božský princíp, konečný prameň všetkého, čo existuje. Boh je absolútne dokonalý, takže o ňom nemožno vypovedať nič pozitivne; každá výpoveď by totiž nevyhnutne znamenala obmedzenie jeho dokonalosti. Relatívne najvystižnejšie možno boha označiť ako ' jedno (11)' alebo ' dobro (11)' ( L157;478).