FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bodnár, j.


Bodnár, Ján (1924 - ) Kód: 482

- slovenský filozof a historik filozofie, ktorého predmetom skúmania je vývoj a charakter súčasnej západnej filozofie, novšie etapy vývinu filozofického myslenia na Slovensku, filozofická problematika človeka, filozofické aspekty vedeckotechnického vývinu a metodologické otázky spoločenských vied.