FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bodin, j.


Bodin, Jean (1530 - 1596)

- francúzsky politik, filozof, právnik a ekonóm. Výchovu získal u karmelitánov a stal sa členom rádu.

Politickú ekonómiu chcel budovať ako modernú racionálnu vedu.

Ako predstaviteľ strany tzv. politikov videl jedinú cestu z nebezpecenstva, ktoré ohrozovalo francúzsky štát za občianskych náboženských vojen, v upevnení kráľovskej moci, v praxi ovšem miernenej súdnymi dvormi a generálnymi stavmi.

V politológii presadzoval teóriu štátnej suverenity a za optimálnu formu usporiadania štátu považoval umiernenú monarchiu kontrolovanú stavmi. Monarchia sa má opierať výlučne o zásady morálky a prirodzeného práva. Monarchia je absolútne suverénna a neobmedzene autonómna a iné štátne formy sú "corruptiones rerum publicarum".

Monarcha sa z moci svojej autonómie stáva výhradným predstaviteľom moci a zákona, mieru a vojny a podlieha len tomu, čo je zhodné s prirodzeným právom.

Náboženské viery sú relativne, a preto sa treba správať tolerantnev najširšom zmysle.

Spoločenské javy treba skúmať a rozumieť im vo svetle ich prirodzeného a historického vývoja.

( L628;84, L23;353).