FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Blok litosférický


blok litosférický

- litosférická doska - základná stavebná jednotka litosféry, ktorej hranice do značnej miery nezávisia od obrysov kontinentov. Kontinenty sú vrastené do blokov a pohybujú sa s nimi. Zemský povrch sa člení na

západopacifický litosférický blok
východopacifický
americký
eurázijský
indický
antarktický
karibský
arabský
japonský

( L715;398 L206;342).blok litosférický>