FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Blok


blok

- skupina rovnakých alebo podobných vecí, napr. skupina domov vymedzená obdodovými komunikáciami alebo stavebnými čiarami; časť väčšieho domu; docasný výplnok sadzby zoskupenie ľudí, spoločenských skupín, organizácií, štátov s podobnými cieľmi alebo záujmami; jednotný, jednoliaty celok, kus nejakej hmoty; istý úsek trate; zariadenie, ktorým sa uzatvára a uvoľňuje vjazd; zväzok listov papiera; pokladničný lístok; valcovaný predvalok, ktorý sa ďalej spracúva na predvalcovacích a dokončovacích tratiach; celok vytvorený z niekoľkých častí stroja, napr. blok valcov (spoločne odliate valce piestového spaľovacieho motora) ( L207;105 L715;90 L159;47).blok>