FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Blanár, v.


Blanár, Vincent (1. 12. 1920 Hul, okr. Nové Zámky - )

- slovenský jazykovedec. Najzávažnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobec- nej, slovanskej a slovenskej onomastiky. Blanár sa zaoberá aj dejinami slovenského jazyka, najmä výskumom slovnej zásoby, bibliografiou slovenskej jazykovedy ( L534;91).