FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Blana bunková


blana bunková

- bunková membrána, plazmatická membrána - lamelárna štruktúra ohraničujúca cytoplazmu bunky voči okoliu. Plní stavebnú funkciu, zúčastňuje sa na riadení selktivneho prestupu látok z okolia do bunky a naopak, pomocou mebránových receptorov sa podieľa na získavaní údajov o okolitom prostredí bunky, zmenou priepustnosti sa zúcastňuje na riadení bunkového metabolizmu ( L715;107).

Bunková mebrána ohraničuje okrem cytoplazmy aj niektoré bunkové štruktúry.blana bunková>