FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bit


bit (angl.)

- 1. basic indissoluble information unit - jednotka informačného obsahu správy v teórii informácií. Na reprezentáciu n bitov v číslicovom výpočtovom zariadení je potrebnych aspoň n dvojkových číslic; 2. binary digit - dvjková číslica - najmenšia jednotka reprezentácie dát ( údajov) v binárnej číselnej reprezentácii. Bit môže nadobudnúť hodnotu binárnej nuly a binárnej jednotky, ktoré reprezentujeme znakmi 0 a 1. Skupina ôsmich bitov sa nazýva byte ( L426; 48).