FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biosféra


biosféra ( gr. bios - život, sphaira - guľa)

- zemský obal, v ktorom jestvuje život a ktorý má následkom toho svojráznu geologickú a fyzikálno-chemickú organizáciu.

Pojem do vedy zaviedol rakúsky geológ E. Suess a rozvinul ho Vernadskij.