FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biológia všeobecná


biológia všeobecná

- biologický výskum všeobecných vlastností živých sústav, napr. tvaru, funkcie, vývoja, fyzikálnych vlastností, dedičnosti ap. Všeobecná biológia zahřňa poznatky všetkých biologických odborov. Zaoberá sa vývojom organizmov z individuálneho (ontologický vývoj) i historického (fylogenetický vývoj) hľadiska. Predmetom jej skúmania sú organizmy od najjednoduchších foriem (vírusy), potom rastliny, živočíchy až po človeka ( L165;60 L1337;7).biológia všeobecná>