FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biológia teoretická


biológia teoretická

- biologická disciplína, ktorá hľadá a formuluje všeobecné zákony, princípy a teórie, z ktorych sa deduktívnou cestou vyvodzujú nové poznatky o živote.