FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biológia molekulárna


biológia molekulána

- odvetvie biológie, ktoré skúma zmeny molekulárnej stavby zložiek organizmu a ich účinky na životné procesy. Medzi jej dosiaľ najväčšie úspechy patrí objasňovanie procesov a skúmanie štruktúr tvoriacich hmotný základ dedičnosti ( molekulárna genetika). Z tohto hľadiska venuje hlavnú pozornosť štruktúre a funkcii nukleových kyselín (DNK, RNK) a ich úlohe pri biosyntéze enzýmov. Doteraz sa molekulárnje biológii podarilo objasniť štruktúru nukleových kyselín a dokázať ich genetickú úlohu, vysvetliť princípy biosyntézy enzýmov, objaviť genetický kód a preskúmať princípy genetickej regulácie. Na výskumy sa používajú objekty, ktoré svojou jednoduchou stavbou umožňujú riešiť tieto otázky (vírusy, bakteriofágy a mikroorganizmy všeobecne). Hlavné pracovné metody: biochemické, biofyzikálne a mikrobiologické. Využíva sa aj kybernetika a jej terminológia ( L165;310).