FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Biológia kognitivna


biológia kognitívna

- disciplína skúmajúca systémy, ktoré dokáľu svojím motorickým správaním získa» údaje o prostredí a na tieto údaje adekvátne odpoveda».