FILIT
Obsah
Chronolˇgia
Registre
VyhÁadßvanie
Diskusia
Sprßva

Biolˇgia - Ŕlenenie


biolˇgia - Ŕlenenie

biolˇgia

├──organizmika───────┬──morfolˇgia──┬──morfolˇgias normßlna
│ │ └──morfolˇgia patologickß
│ │
│ ├── fyziolˇgia───┬──fyziolˇgia systÚmu orgßnov
│ │ ├──fyziolˇgia orgßnov
│ │ ├──fyziolˇgia tkanÝv
│ │ └──fyziologia buniek
│ │
│ ├── biolˇgia molekulßrna
│ │
│ ├──biochÚmia
│ │
│ └──biolˇgia submolekulßrna

├──ontogenetika──────┬──morfolˇfia vřvojovß
│ ├──fyziolˇgia vřvojovß
│ └──gerontolˇgia

├──supraorganizmika──┬──taxonˇmia biologickß
│ ├──zoopsycholˇgia
│ ├── ekolˇgia
│ ├──geobotanika
│ └──zoogeografia

├──fylogenetika──────┬──fylogenetika historickß
│ ├──fylogenetika experimentßlna
│ └──fylogenetika teoretickß

├──