FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biogeografia


biogeografia (gr.)

- odbor zemepisu zaoberajúci sa organickou časťou prírody; biologický zemepis.