FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biogénia


biogénia (gr.)

- náuka o vzniku a vývine živých organizmov ( L163;137).