FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Binóm


binóm

- dvojčlen - mnohočlen, ktorý má dva členy, súčet dvoch jednočlenov (monómov). Napr.

2b + 5aýb