FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bhutavada


bhutavada

- jedna z koncepcií staroindického materializmu. Spomína sa už v upanišadách a v epose Mahábhárata. V niektorých neskorších prameňoch vystupuje ako druh lókájaty.

Podľa učenia bhutavady všetky rozdiely medzi predmetmi, pokiaľ ide o ich vlastnosti, pramenia z rozdielu v spájaní materiálnych prvkov, ktoré tvoria tieto predmety.

Vedomie je výsledkom osobitného spojenia materiálnych prvkov, ktoré, keď už raz vznikne, môže reprodukovať sebe podobné spojenia, no iné spojenia nikdy nemôžu viesť k vzniku vedomia.

Tak ako prívrženci Lókájaty, aj stúpenci bhutavady boli v gnozeológii senzualistami a v etike hedonistami.

Rané texty bhutavady sa nezachovali ( L53;47).