FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bhole, m. v.


Bhole, Mukund Vinayak

- indický lekár, riaditeľ pre výučbu v najznámejšom jogovom výskumnom ústave Kaivalyanda v Lonavle v Indii. M. V. Bhole sa zameriava na výskum a výučbu védickej pránajamy a jogovej terapie prostrednictvom psychofyziologického pôsobenia jogových techník a na ďalšie aspekty jogy, ktoré sa vyučujú v Lonavle.

Jeho workshopy umožňujú teoretické aj praktické zvládnutie danej témy prostrdníctvom vnutornej skúsenosti.

2.-4. 7. 1996 v Bratislave sa seminár/workshop dr. Bholeho orientoval na tieto tematické okruhy:

1. Všetky naše činnosti sú v podstate nervovosvalové.

2. Všetky naše činnosti možno rozdeliť na dýchacie a nedýchacie.

3. Dôležitosť výcviku a vzdelávania vzhľadom k týmto dvom typom aktivít od detstva a ich výsledok.

4. Analýza napätí, ktoré si vytvárame v súvislosti s nervovosvalovou
aktivitou.

5. Prínos poznania nervovosvalových aktivít v sebauvedomovaní.

6. Pochopenie kvality sebauvedomovania v jogínskej terminológii v
súvislosti s modernými medicínskymi termínmi.

7. jogínsky spôsob pohľadu na atma džnana, možnosti vo výučbe jogy a v ovládaní stresu v jogovej terapii.

8. Vysvetlenie dôležitosti pránajámy. Ozrejmenie jogínskych konceptov ako nádí šudhi, deha šudhi, prána šudhi, ahar šudhi, manas šudhi a vyskúšanie si ich experimentálne. V spojení s pránjámou poukážeme na dôležitosť ásan, krijí, mudier a bándh. Praktické skúsenosti nás presvedčia o význame individuálneho zážitku týchto praktík.

9. Pochopenie konceptu kanda, nádí, nasika, ghrana prostredníctvom vlastného zážitku. Kapalabháta a udijána. Použiteľnosť tychto techník pri ovládaní stresu a v jogovej terapii. Čakry.

10. Ezoterickosť/exoterickosť s prihliadnutím sa fyzické, emocionálne, intelektuálne, realizačné aspekty rôznych jogových cvičení.