FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bezzmyselnosť


bezzmyselnosť bezzmyselnosť (FT)

- je niečo iné ako pocit bezzmyselnosti ( L941;7). O pocite bezzmyselnosti môžno informovať ako o istom - i keď možno v nejakom smere nepríjemnom, nepríjemnosťou nasýtenom - významovom útvare, na ktorom ešte možno budovať, je prvkom celku predkriticky daného.