FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bernolákovci


bernolákovci

- jedna z dvoch hlavných skupín slovenského národného obrodeneckého hnutia nazvaná podľa A. Bernoláka.

Prvá generácia bernolákovcov pôsobila od 80. rokov 18. stor. do 20. rokov 19. stor. v týchto centrách: Bratislava, Trnava (sídlo Slovenského učeného tovarišstva). Jej najzávažnejším činom je uzákonenie slovenčiny ako národného spsiovného jazyka ( bernolákovčina) a jej uvedenie do krásnej, náučnej a náboženskej literatúry.

Predstaviteľmi prvej genrácie bernolákovcov sú okrem A. Bernoláka: J. Fándly, J. I. Bajza, O. Mesároš.

Druhá generácia bernolákovcov pôsobila v 20. a 30. rokoch 19. stor. v centrách: Ostrihom, Budín, Pešť. Snažili sa rozvíjať slovenský jazyk a prekonať jazykovú a konfesionálnu rozdvojenosť slovenských národných obrodenencĺych síl. Tomuto cieľu slúžila aj Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej.

Najvýznamnejšími predstaviteľmi druhej generácie bernolákovcov sú: J. Palkovič, J. Hollý, M. Hamuljak, J. Herkeľ, J. Koiš.