FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Berkeley, g.


Berkeley, George (1685-1753) Kód: 264

- anglický filozof, biskup v Cloyne (Írsko), niekedy sa považuje aj za zakladatela severoamerickej filozofie.

Berkleyho považujú za zástancu solipsizmu. Vo svoje filozofii vychádza z tézy, že človek bezprostredne vníma svoje idey (pocity). Existencia vecí podľa Berkeleyho spočíva v tom, že sú vnímané (esse est percipi cf. Berkeley, G.-V1). Tým, čo v človeku vníma, je nehotná duša; jej schopnosť prijímať idey je rozum a jej schopnosť v určitých medziach tieto idey vyvolávať a na ne pôsobiť je vôľa. Duší čiže nehmotnych substancií je mnoho a sú stvorené bohom. Idey potenciálne jestvujú v božskom rozume, v ľudskom rozume sa aktualizujú. Pojem hmoty je podľa Berkeleyho vnútorne protirečivým a neužitočný, pretože všetky kvality sú subjektívne. Úlohou vedy je chápanie jazyka stvoriteľa a nie vysvetľovanie všetkého iba hmotnými príčinami. Aktivitou sa môžu vyznačovať iba duchovné substancie.Berkeley, G.>