FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Benveniste, e.


Benveniste, Emil (1902 - 1976)

- francúzsky jazykovedec, profesor indoeuropeistiky, jeden z najvýznamnejších lingvistov 20. stor. Okrem indoeuropeistiky sa venoval porovnávacej jazykovede, do ktorej zaviedol štruktúrne metódy a všeobecnej jazykovede. Začal ako iranista. Je autorom originálnej teorie rekonštrukcie štruktúry indoeurópskeho koreňa ( L534;85).Benveniste, E.>