FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bense, m.


Bense, Max (7. 2. 1910 Strassburg - 29. 4. 1990 Strassburg) Kód: 447

- nemecký filozof, zameriaval sa na filozofiu techniky, filozofiu prírody (Naturphilosophie), informačnú estetiku (Informationsästhetik, Tezttheorie) a všeobecnú semiotiku. Zastával existenciálny racionalizmus, podľa ktorého je charakteristickou črtou človeka jeho inteligencia, a semiotický realizmus.Bense, M.>