FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Benner, d.


Benner, Dietrich (1. 3. 1941 Neuwied - )

- nemecký pedagóg, venuje sa všeobecnej pedagogike a dejinám pedagogiky; rozpracoval problémovohistorickú systematiku základných otázok novovekej pedagogiky a z pozícií teórie konania vymedzil vzájomný vzťah teórie, empírie a praxe.Benner, D.>