FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Benka, m.


Benka, Martin (1888 - 1971)

- slovenský maliar, ktorý zobrazoval slovenský µud a slovenskú prírodu. Zámernou prostotou výrazových prostriedkov a výtvarnou skratkou charakterizoval národnú svojráznos» a heroizmus slovenského µudu a jeho prírody.