FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Beneš, e.


Beneš, Edvard (1884-1948)

- český politik, spolupracovník T. G. Masaryka, jedna z najkontroverznejších postáv českých dejín. Za 1. svetovej vojny najprv činný v domácom odboji (Maffie), 1915 odchod do emigrácie, kde spolu s M. R. Štefánikom a s Masarykom patril k vedúcim postavám zahraničného odboja. Bol ajomníkom Národnej rady československej v Paríži, podieľal sa na budovaní légií.

Po vzniku ČSR bol do 1935 minister zahraničných vecí všsetkých československých vlád. Zastupoval ČSR na parížskej mierovej konferencii (1919-1920), stál pri zrode Spoločnosti národov.

Od 1935 bol prezidentom ČSR.