FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Benediktíni


benediktíni Ordo Sancti Benedicti = Rehoľa sv. Benedikta

- najstarší (zač. VI. st.) doposiaľ existujúci katolícky mníšsky rád. Založil ho Benedikt z Nursie, ktorý pôsobil najprv ako pustovník v Subiacu a roku 529 zriadil prvý konvent rádu na Monte Cassinu.

Má najstaršie kláštory v Európe (v Taliansku Monte Cassino, vo Francúzsku Cluny, v Čechách v Bŕevnove, Emauzy na Slovanech a i.).

Benediktínski mnísi boli najstaršími misionármi britského súostrovia, germánskych kmeňov a Slovanov. Ich kláštory sa stávali dôležitými centrami vzdelanosti, umenia a hospodárstva.

V priebehu svojho vývoja prešiel rád benediktínov niekoľkými reformami, z ktorých vzišli vlastne ďalšie samostatné rády. Z reformných hnutí staršieho bodobia to bolo najmä clunyjské hnutie.benediktíni>