FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bell, d.


Bell, Daniel (1919 - ) Kód: 545

- americký sociológ, jeden z teoretikov postindustriálnej spoločnosti, predstaviteľ teórie dezideologizácie, teória reideologizácie a neokonzervativizmu.

Metodologicky sa opiera o tézu nezávislosti troch sfér modernej spoločnosti: 1. technológie a ekonomiky, 2. politiky a 3. kultúry: Ekonomika sa buduje na zásadách efektívnosti, politika na zásadách rovnosti a kultúra na zásadách sebarealizácie.

Podľa Bella sa moderná spoločnosť pôsobením svojich konštitutívnych princípov (orientácia na výkon a zisk, idea sebarealizácie, rovnostárstvo atď.) dostáva do stále hlbšich protikladov sama so sebou. Dôsledkom toho sú sociálne konflikty, ktoré tendujú k celkovej sociokultúrnej zmene, pro ktorej odklone od modelu kapitalistickej priemyselnej k postindustriálnej spoločnosti bude hrať hlavnú rolu nová spiritualita a náboženstvo.